Jag är stolt över mina uppdragsgivare. Det är tidskrifter och tidningar med hög kvalitet, proffsiga redaktörer och duktiga medarbetare. Här hittar du ett artikelarkiv med nyligen publicerade texter. De flesta jag jobbar för är rikstäckande medier med huvudredaktioner i Stockholm. Uppdragsgivarna kan alltid bli fler och nya – välkommen så bollar vi mer. På denna sida finns ett urval av redaktioner jag har samarbetat med. Om du klickar på länkarna kommer du till respektive tidnings webbplats.

 

Nytt nummer av Grundskoletidningen

Grundskoletidningen den 24 januari 2024

… kom från tryckeriet i dag! Jag är ansvarig redaktör för tidningen som kommer med 6 nummer om året och ges ut av förlaget Gothia Kompetens. I det här numret dyker vi ner i temat hållbar undervisning samt träffar dragartisten och skådespelaren Robert Fux. Dessutom bjuder vi på konkret lektionsmaterial för att sporra elevers motivation samt får tips om hur poddar kan lyfta svenskämnet. Och mycket mer.

”Pojkar ska inte gråta”

Tidningen Arbetet den 16 januari 2024

Män är tydligt överrepresenterade i självmordsstatistiken. Men inom gruppen finns en tydlig skillnad: för arbetarmän är det dubbelt så vanligt som för män med högre utbildning. För Tidningen Arbetet har jag träffat Patrik som var väldigt nära. I dag ägnar han mycket tid åt att sprida kunskap om suicid.

LÄS HELA REPORTAGET

Redaktör för Grundskoletidningen

Grundskoletidningen den 12 december 2023

Sedan i våras har jag tagit på mig uppdraget som frilansande redaktör för Grundskoletidningen som ges ut av förlaget Gothia Kompetens. Tidningen kommer ut sex gånger per år och går till lärare och skolledare runt om på Sveriges grundskolor. I varje nummer dyker vi djupare i ett tema. Så här ser andra numret med mig vid rodret ut:

Artikelarkiv