”Mobbning dödar – ta det på mer allvar”

Tidningen Grundskolan den 01 april 2020

Antimobbningsprogram blir ofta bara hyllvärmare. Ska de funka måste skolan samverka med andra, inte minst föräldrarna, och benämna saker vid deras rätta namn, visar Paula Larssons avhandling.

LÄS HELA ARTIKELN

Livet vände tack vare Bostad först-modellen

Tidningen Vision den 04 mars 2020

Tack vare Bostad först, ett arbetssätt där hemlösa får eget förstahandskontrakt i ­kombination med individuellt stöd, lyckades Anki Sörensen vända sitt liv. Men trots att modellen visar på mycket goda resultat har bara 20 procent av kommunerna infört den.

LÄS HELA ARTIKELN

Banar väg för ny teknik

Tidningen Vision den 07 februari 2020

Tandteknikerna  Camilla Johanssons och Lisa Papia har ett lite ovanligt jobb. De arbetar på Futurum Innovation, ett testlabb knutet till Malmö universitet. Här  utvecklas toppmodern utrustning med mål att bidra till en modern och säker tandvård.

LÄS HELA REPORTAGET

”Jag har ingen att leka med”

Tidningen Grundskolan den 22 november 2019

En ny forskningsstudie visar att systematiskt utanförskap kan förekomma i elevgrupper på fritids utan att lärarna märker det. Jag har intervjuat forskarna Helene Elvstrand och Lina Lago.

LÄS HELA ARTIKELN

Digitalt laboratorium i Halmstad

Pedagogiska magasinet den 20 november 2019

För Pedagogiska Magasinets tema ”Digital skola” har jag träffat Pernilla Nilsson, professor i Halmstad. Hon ser digitalisering som skolutveckling och förändringsarbete i stort och är därför kritisk mot att debatten ofta hamnar i ett låst ”för eller emot”. Just nu leder hon ett omfattande forskningsprojekt om digitalisering.

LÄS HELA ARTIKELN

Tar ledning när larmet går

Tidningen Vision den 19 november 2019

Yrkets som medicinsk sekreterare är i stor förändring. Jag har träffat tre kollegor på akuten i Helsingborg som själva har sett till att utveckla sina roller.

LÄS HELA ARTIKELN 

Digitalisering som verktyg

Tidningen Specialpedagogik den 18 november 2019

Den digitala tekniken kan bidra till mer jämlika förutsättningar och vara särskilt viktig för elever i behov av särskilt stöd. Men användandet måste vara genomtänkt och fungera just som verktyg i undervisningen, annars finns risk för försämrade möjligheter till lärande, varnar forskningen.

LÄS HELA ARTIKELN

Dubbelt upp!

Pedagogiska magasinet den 02 oktober 2019

Jalle Lorsensson, kulturskcolechef i Malmö (och fd Wilmer X-stjärna!), viker inte en tum i sin övertygelse om att kultur är en demokratisk rättighet. På några få år har han bland annat mer än dubblerat antalet inskrivna elever, sett till att flytta ut mycket av undervisningen i socialt utsatta områden samt sänkt terminsavgiften. Jag har träffat honom för Pedagogiska Magasinet.

LÄS HELA PORTRÄTTET

”Åtgärd kopplad till varje steg”

Tidningen Specialpedagogik den 20 september 2019

5-åriga Heddas PANS-symtom bröt ut helt plötsligt, en sommareftermiddag i en mataffär. Nu har det hunnit gå tre år och föräldrarna har fört en lång och envis kamp för att få rätt stöd från en många gånger oförstående vård och skola. Möt Hedda och andra som drabbats av denna än så länge ganska okända diagnos i ett stort temanummer av tidningen Specialpedagogik.

LÄS HELA ARTIKELN

”Vi anmälde skolan och flyttade”

Tidningen Specialpedagogik den 19 september 2019

Den neuropsykiatriska funktionsvariationen PANS är ett relativt nyupptäckt tillstånd och det finns ännu stora kunskapsluckor i många delar av vård- och skolsverige. Birgitta fick kämpa i många år för sin dotter Amandine, som höll på att dö två gånger innan hon fick rätt vård och stöd.

LÄS HELA ARTIKELN

Mässan H22 ska utforska framtidens städer

Arkitekten den 10 september 2019

I senaste numret av tidningen Arkitekten, som jag nyss har börjat samarbeta med, skriver jag om H22-mässan som kommer att gå av stapeln i Helsingborg sommaren 2022. PÅ den vill arrangörerna samla idéer, exempel och forskning kring hur framtidens städer kan bli hållbara i en tid när allt fler drar mot storstan.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Älska olikheter, se möjligheter

Förskolan den 26 augusti 2019

Förskolan (och skolan) ska jobba för inkludering, det fastslås i styrdokumenten. Men vad innebär det egentligen, i praktiken? I min djupdykning i temat är forskarna samstämmiga: ingen blir någonsin färdig med att jobba enligt detta ideal, inkludering kräver ständigt och idogt arbete. På vägen lär det massor, både om en själv och andra människor. 

LÄS HELA ARTIKELN

Öppnar för fler praktikanter

Tidningen Vision den 20 augusti 2019

De ser till att din journal hanteras säkert, att kallelser kommer iväg och att remisser blir rätt. Utan medicinska sekreterare (eller vårdadministratörer som de kallas på vissa håll i landet) fungerar inte svensk sjukvård. Men det råder akut brist på denna yrkesgrupp över hela Sverige. Ändå kan utbildningarna inte ta in större kullar, det är nämligen brist på handledare som kan ta emot när den obligatoriska praktiken ska göras. Detta moment 22 har nu några kliniker vid Skånes universitetssjukhus löst genom att låta studenter göra praktik delvis i grupp. Jag har besök dem för tidningen Vision.

LÄS HELA REPORTAGET

”Biblioteken behöver stärka varandra”

Dagens Samhälle den 13 juni 2019

Karin Grönvall blir i augusti ny riksbibliotekarie. Det är en generaldirektörspost och hon är utsedd av regeringen. Att biblioteken får fortsätta vara offentliga vardagsrum och att allmänheten får fri tillgång till säkra källor, är frågor hon vill driva.

LÄS HELA ARTIKELN

Träning i att bli schyst

Tidningen Grundskolan den 07 juni 2019

På de flesta fritidshem runt om i landet spelas det spel varje dag. Men hur kan detta göras mer medvetet? Till tidningen Grundskolans spel-tema har jag intervjuat fritidspedagog Torbjörn Wågstrand som jobbat mycket med att utveckla elevernas spelande på Fredrika Bremerskolans fritidshem där han jobbar.

LÄS HELA ARTIKELN

Hopplösa gårdar får nytt liv

Förskolan den 05 juni 2019

Nio pilotförskolor i region Jönköping har undersökt hur förskolegården kan utvecklas utan att det kostar stora pengar. Projektet sker i samverkan med högskolan och nu ska erfarenheterna spridas till fler.

LÄS HELA ARTIKELN

Ring ut till lektion!

Tidningen Specialpedagogik den 03 juni 2019

Utomhuspedagogikens fördelar är många, visar forskning inom flera fält. Ändå är det fortfarande oftast klassrummet som är norm i valet av lärmiljö. Om detta skriver jag i senaste tidningen Specialpedagogik.

LÄS HELA ARTIKELN

Det vilda skollivet

Tidningen Specialpedagogik den 29 maj 2019

Det går lika bra (eller ofta bättre) att ha matematiklektion i en hönsgård, upptäckte jag och fotografkollega André när vi besökte Strandgårdskolan i danska Ishöj. Här söker lärare och specialpedagoger ständigt efter spännande lärmiljöer bortom klassrummets fyra väggar, som ett sätt att väcka nyfikenhet och möta alla elevers olika förutsättningar. Reportaget är en del av tidningen Specialpedagogiks tema om utomhuspedagogik.

LÄS HELA REPROTAGET

Undvik fallgropar

Tidningen Grundskolan den 28 maj 2019

Att använda sig av spelens mekanismer i klassrummet, så kallad spelifiering, kan vara ett sätt att öka elevers motivation och tydliggöra framsteg i lärandet. Men se det enbart som ett verktyg bland andra, spelandet löser inte skolans alla problem. Tekniken är dessutom fortfarande en utmaning, menar de forskare som jag har intervjuat för tidningen Grundskolans spel-tema.

LÄS HELA ARTIKELN

Har öronmärkt tid i sin lärartjänst

Tidningen Gymnasiet den 24 maj 2019

På gymnasieskolan Spyken i Lund genomsyrar frågor om hållbar utveckling alla ämnen. För att inte riskera att det står och faller med enskilda eldsjälar har tre av skolans lärare avsatt tid i sina tjänster för att koordinera skolan hållsbarhetsarbete. Läs mer i tidningen Gymnasiets hållbarhetstema.

LÄS HELA REPORTAGET

 

”På nytt jobb”-artiklar

Dagens Samhälle den 20 maj 2019

Under de senaste veckorna har jag försett tidningen Dagens Samhälle med artiklar där jag har intervjuat nyanställda chefer och andra nya nyckelmedarbetare inom de offentliga Sverige. Ett exempel är Ann Ekvall som är chef för Malmö stads sprillans nya kontaktcenter. Det ersätter den tidigare telefonväxeln och är ett steg i kommunens digitaliseringsprocess.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Trygg, rolig och lite farlig

Förskolan den 14 maj 2019

En egen utomhusyta som barnen kan förändra och sätta sina avtryck på är viktigt. Gården ska också erbjuda variation, utmaningar och en och annan farlighet, råder experterna. Samhällsutvecklingen tenderar dock att gå åt motsatt håll.

LÄS HELA ARTIKELN

Paus som ger mer än bara avkoppling

Förskolan den 23 april 2019

Trots att vilan upptar en stor del av dagen i förskolans vardag, finns det få som forskat om fenomenet. Men nu är Sofia Grunditz aktuell med en ny avhandling på temat. Läs mer i min intervju med henne i senaste tidningen Förskolan.

LÄS HELA ARTIKELN

Malmö redo för undervisning

Tidningen Chef och Ledarskap den 08 april 2019

Snart står det tydligt i läroplanen att Sveriges förskolor ska bedriva undervisning. Det är den förändring som varit mest omdiskuterad i och med att en omarbetad läroplan för förskolan börjar gälla från i sommar. I Malmö har förskolechef Lars Norlin redan börjat jobba för att få till ett nytt förhållningssätt bland sina medarbetare.

LÄS HELA REPORTAGET

Slabbig labb ger förståelse för densitet

Tidningen Grundskolan den 26 mars 2019

NO-lärare Malin Björn ser laborationer som sitt viktigaste verktyg för att väcka intresse och förståelse för naturvetenskap hos sina elever. Därför börjar hon att laborera redan i mellanstadiet, ofta med vardagsnära ingredienser som ketchup, schampo och läsk.

LÄS HELA ARTIKELN

Varnar för konflikter om pengar på lärosäten

Publikt den 20 mars 2019

Det har kommit en ny utredning om hur landets universitet och högskolor ska styras och tilldelas resurser. Framsteg för att säkra den akademiska friheten tycker vissa, medan andra är oroliga för att förslagen ska leda till interna konflikter om pengafördelning.

LÄS HELA ARTIKELN

Tufft att leva upp till rådande ideal

Förskolan den 07 mars 2019

Dagens förskola har en tung roll att bära – den förväntas forma en generation som ska rädda världen. Det är i alla fall vad aktuella myndighetsriktlinjer och forskning som rör förskolan förmedlar, har Therese Lindgren upptäckt under sitt avhandlingsarbete.

LÄS HELA INTERVJUN

 

120 arbetsuppgifter tas över av robotar

Dagens Samhälle den 28 februari 2019

Schemaläggning av vårdpersonal, återansökan av ekonomiskt bistånd, förnyelse av bibliotekslån och administration av GDPR-incidenter. Det är uppgifter som inom en snar framtid ska robotiseras inom Lunds kommun.

LÄS HELA ARTIKELN

Med egen mentor i vardagen

Chefen i fokus den 25 februari 2019

Det är stor brist på chefer inom äldreomsorgen. I Ljungby har man därför skapat en helt ny tjänst, en mentor som ska fungera som vardagligt stöd för de 24 sektionscheferna. Målet är att försöka få till en mer hållbar arbetssituation och på så vis både behålla de chefer man har samt locka till sig nya.

LÄS HELA REPORTAGET

Ny på jobbet, ny i landet

Tidningen Arbetet den 11 februari 2019

Det rapporteras ofta om hur svårt det är för nyanlända att hitta jobb i Sverige. Det kan det vara. Men det finns också många som har mer hoppingivande erfarenheter. Några av dem har jag intervjuat i senaste numret av tidningen Arbetet. Läs också intervjun med Ali Alabdallah som blev trött på att nyanländas perspektiv saknas i den svenska söka-jobb-litteraturen och skrev en egen bok om temat.

LÄS HELA REPORTAGET

”Fortsätt inte traggla utan backa”

Tidningen Grundskolan den 06 februari 2019

Orsakerna till dyskalkyli är mer komplexa än vad man tidigare har trott, slår skolpsykolog Linda Olsson fast i sin avhandling. Den visar också att det inte finns någon universallösning, lärare behöver ta reda på vilka förmågor som brister hos varje enskild elev.

LÄS HELA ARTIKELN

Lotta stöttar Malmös förskolor

Pedagogiska magasinet den 01 februari 2019

Vad gör egentligen en ”förste förskollärare”? Det har jag och fotograf Lars Dareberg tagit reda på när vi för senaste numret av Pedagogiska magasinet har hängt med Lotta Hofmann på jobbet. Hon är en av de 120 förste förskollärare som nu finns i Malmö. Kommunen är unik i Sverige med en så stor satsning på denna nya yrkesroll.

LÄS HELA REPORTAGET

Nytänk löser brist på läkare och sjuksköterskor

Dagens Samhälle den 30 januari 2019

Många vårdarbetsgivare har svårt att få ihop verksamheten på grund av personalbrist. Men det finns också gott om innovativa idéer. Mina två senaste artiklar för tidningen Dagens Samhälle har lyft två sådana. En vårdcentral i Piteå har lyckats slippa dyra hyrläkare genom att nischa sig mot ST- och AT-läkare, medan omsorgsföretaget Attendo snart har löst sin sjuksköterskebrist genom att rekrytera från Filippinerna.

LÄS ARTIKLARNA HÄR

 

Digitalt ger inte samma träning

Förskolan den 16 januari 2019

Digital teknik blir ett obligatoriskt inslag när Sveriges alla förskolor får en uppdaterad läroplan till sommaren. Men barn använder inte alltid appar och plattor på det sätt som förskolepersonalen förväntar sig, visar Malin Nilsens avhandling. Jag har intervjuat henne.

LÄS HELA ARTIKELN

Toppen – om det inte vore för gården

Tidningen Chef och Ledarskap den 09 januari 2019

Fler än tusen förskolor och skolor behöver byggas runt om i landet inom den närmaste framtiden. För de chefer som berörs innebär det mycket jobb, men även en chans att göra avtryck. Om detta handlar tidningen Chef och ledarskaps senaste tema. Jag har varit på nybyggda Hyllievångsskolan i Malmö som är ett flaggskepp för modern pedagogik och mött rektorn Tanja Vivlund.

Läs hela reportaget.

Lär sig att få syn på sina egna fördomar

Publikt den 20 december 2018

För Publiks serie ”Så gjorde vi” har jag skrivit om medarbetarna på Högskolan i Halmstad som regelbundet erbjuds utbildning i normkritik. Ett bra verktyg för att få syn på egna omedvetna föreställningar, tycker ST-medlemmen Sofia Heikkilä Svensson, som nyligen gått kursen.

LÄS HELA ARTIKELN

Ökad hotbild får fler anställda att ringa jourtelefonen

Publikt den 13 december 2018

Allt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.

LÄS HELA ARTIKELN

”Nu gör vi det vi är bäst på”

Chefen i fokus den 21 november 2018

Ängelholm kallar sig Sveriges första agila kommun. Arbetssättet innebär bland annat att man har slopat alla för detta förvaltningar och nu jobbar mer över olika gränser. Målet är att snabbare kunna möta medborgarnas förändrade behov.

LÄS HELA REPORTAGET

Agilt arbete ställer krav

Chefen i fokus den 21 november 2018

Ett agilt arbetssätt kräver tydliga rutiner, ökad transparens och mer närvarande chefskap. Samtidigt måste chefen ge medarbetare större frihet, säger forskaren Tomas Gustavsson.

LÄS HELA ARTIKELN

Elev som undervisar gör begreppen enklare

Tidningen Gymnasiet den 05 november 2018

Ganska ofta intervjuar jag forskare och skriver om nya vetenskapliga insikter. Det lär mig massor, inom diverse specialområden. Nu senast har jag intervjuat Felix Schultze om hur lärare kan utveckla och förbättra sin undervisning genom att ta hjälp av äldre elever som har upplevelsen av att sitta där i skolbänken färskt i minnet.

LÄS HELA ARTIKELN

 

I samklang med naturen

Tidningen Folkhögskolan den 23 oktober 2018

I år fyller folkhögskolor som fenomen 150 år i Sverige. Då handlade det om att folkbilda dåtidens lantbruksungdom och lära dem moderna jordbruksmetoder. Jag har besökt Sveriges yngsta folkhögskola, Holma, som tar upp denna tråd, men med fokus på nutidens stora utmaning: omställning till en mer hållbar värld.

LÄS HELA REPORTAGET

Stärk berättandet med ordträning

Förskolan den 22 oktober 2018

Lingvisten Josefin Lindgren har skrivit en avhandling om hur flerspråkighet påverkar barns förmåga till verbalt berättande. Jag har intervjuat henne.

LÄS HELA ARTIKELN

Bedömningssamtal ändrade inte lärarnas undervisning

Tidningen Gymnasiet den 19 oktober 2018

Jag skriver en hel del om aktuell forskning för olika yrkestidningar. Den här handlar om Per Blomqvists avhandling om vad som sker när gymnasielärare samtalar i grupp om elevers texter, något som många tycker är viktigt att få till. Men forskningen visar att även om gruppsamtalen ger lärarna nya insikter förändrar och anpassar de inte sin undervisning utifrån vad de fått syn på.

LÄS HELA ARTIKELN

Hittar styrkorna i personalen

Chefen i fokus den 24 september 2018

Kristina Magnusson är stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg och blev nyligen nominerad till Årets offentliga ledare. Ett av hennes trix är att varje vecka ta sig tid till en morgonrunda genom förvaltningshuset där hon småpratar med så gott som varenda en av de 220 medarbetarna. Jag har mött henne för tidningen Chefen i fokus.

LÄS HELA PORTRÄTTET

Teknisk utveckling kräver nya kompetenser

Dagens Samhälle den 11 september 2018

Det kommer att behövas många nya kompetenser inom vården de kommande åren. Särskilt på grund av den snabba tekniska utvecklingen. På Sahlgrenska i Göteborg jobbar till exempel en av landets första robot-sjuksköterskor. Jag har intervjuat henne i senaste numret av Dagens Samhälle.

TILL TIDNINGENS HEMSIDA

Lär sig ta plats i samhället

Tidningen Specialpedagogik den 07 september 2018

Om att lära för livet, inte för skolan. I Trelleborg arbetar speciallärare Maria Glawe med så kallade ”real cases”. Hon bygger sin undervisning på olika samarbetsprojekt med aktörer i lokalsamhället. Då behövs inga särskilda insatser eftersom det leder till lärmiljöer som inkluderar alla, menar hon.

LÄS HELA REPORTAGET

 

Glädje i Växjö och tårar i Stockholm

Publikt den 29 augusti 2018

De senaste åren har flera myndigheter omlokaliserats till andra orter än huvudstaden och fler är på gång. Oftast ackompanjeras flyttlassen av kritik och upprörda röster. Men hur är det på plats där ett nytt kontor byggs upp? För tidningen Publikt åkte jag till Växjö och träffade medarbetare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

LÄS HELA REPORTAGET

Den fattiga – alltid prisgiven åt andra

Tidningen Arbetet den 28 augusti 2018

Det är i år bara hundra år sedan så kallad rotegång, auktioner av fattiga, förbjöds. Med anledning av det har jag för tidningen Arbetet skrivit ett reportaget om fattigdom då och nu, från hjonen i dåvarande fattighuset i Sösdala till nutida vräkning från hyreslägenhet i Gottsunda.

LÄS HELA REPORTAGET

Botkyrka tar hjälp av brukare vid rekrytering

Dagens Samhälle den 24 augusti 2018

Botkyrka kommun låter brukare, de som får stöd av socialtjänsten, vara med och tycka till i rekrytering av nya socialsekreterare. Tanken är att låta medborgarnas perspektiv få komma fram i praktiken. När Milica Bozic anställdes som socialsekretare användes denna modell, hör henne berätta i senaste numret av Dagens Samhälle.

LÄS HELA ARTIKELN

Facket vann strid om villkor

Publikt den 23 augusti 2018

Ibland skriver jag korta nyhetsartiklar. Som den här, i senaste tidningen Publikt.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Sommar utan lov

Lärarnas tidning den 21 augusti 2018

Det har varit sommarlov men skolor runt om i landet har haft öppet ändå. Följ med till kommunens sommarskola på Sankt Petri gymnasium i Malmö.

LÄS HELA REPORTAGET

Ger plats åt allas berättelser

Tidningen Gymnasiet den 15 augusti 2018

Om 10 år, Min favoritplats och Möte med det nya landet. Det är några av de teman som nyanlända elever i Lund får välja mellan när de skapar berättelser om sina liv.

LÄS HELA REPORTAGET

Tolk är både hinder & stöd

Tidningen Vision den 13 augusti 2018

En global värld och ökat antal nyanlända gör att socialarbetare oftare behöver arbeta med tolk. Men få får professionell vägledning i hur det bäst går till. Några med lång erfarenhet av företeelsen är Monica Wallberg och Pia Oberst på spädbarnsteamet Alhva i Malmö.

LÄS HELA ARTIKELN

Träffar fick fart på ämnesspråket

Tidningen Alfa den 27 juni 2018

I Simrishamn utbildar fyra lärare samtliga kollegor i kommunens grundskolor i så kallat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag var på plats för språklärartidningen Alfa för att ta reda på hur det går till.

LÄS HELA REPORTAGET

Här ringer klockan om någon kränker en kollega

Tidningen Fastighetsfolket den 21 juni 2018

En effektiv åtgärd långt för alla metoo-upprop. På fastighetsbolagets Mkb:s kontor i Nydala/Gullvik har medarbetarna upp en ”stoppklocka” i mötesrummet. Den kan vem som helst ringa i när diskussioner och skämt riskerar att kränka någon.

LÄS HELA ARTIKELN

Imamen som förenar öst och väst

Tidningen Alfa den 19 juni 2018

Sherin Khankan har grundat Skandinaviens första feministiska moské. Hon vill bryta patriarkala strukturer, utmana bilden av islam och komma åt islamofobin. Jag mötte henne i Köpenhamn för ett porträtt.

LÄS HELA ARTIKELN

En aldrig sinande kamp mot rasismen

Tidningen Fastighetsfolket den 12 juni 2018

Showan Shattak fick skallen dunkad mot en trottoarkant av nynazister och höll på att dö. Han kommer att ha men för livet, men det kan inte stoppa hans engagemang. Han menar att det går att jobba aktivt för allas lika värde på alla arenor, från arbetsplatser till fotbollsklubbar. Möt honom i mitt miniporträtt för tidningen Fastighetsfolket.

LÄS HELA ARTIKELN

Kathrin klarar krisen

Tidningen Chef och Ledarskap den 30 maj 2018

Lärarbristen är stor på många håll runt om i landet och skollagen kräver legitimerad personal. Ingen lätt nöt att knäcka för rektorerna. Men i Malmö har man hittat sin egen modell för att garantera kvaliteten i undervisningen.

Hjälpen är nära för klasser i kris

Tidningen Chef och Ledarskap den 29 maj 2018

När utmaningarna i en klass blir för stora kan lärmiljöteamet ­kallas in. De kommer med ögon utifrån och fokuserar på klassen under en månads tid. Alla rektorer på Eslövs tio lågstadieskolor har möjlighet att beställa stödet.

LÄS HELA REPORTAGET

 

Inget lärande utan omsorg

Förskolan den 03 maj 2018

Med mer fokus på lärande har omsorgen inom svensk förskola ibland hamnat i skymundan. Nu lyfts den i förslaget till ny läroplan och många forskare enas om att omsorg är en av grunderna i verksamheten. Utan den, inget annat. Professionell omsorg kan också ständigt utvecklas, det är ett särskilt förhållningssätt.

LÄS HELA ARTIKELN

Hon botar matteångest

Tidningen Folkhögskolan den 16 april 2018

Matematiklärare Camilla Backe på Folkhögskola i Halmstad möter många som har svårt och kanske till och med känner avsky för hennes ämne. Därför börjar hon varje ny kurs med att låta alla skriva ett brev och berätta om sin personliga relation till matematik. Det har lett till större förståelse för vad varje person bär med sig och dessutom blir det lättare att börja på ny kula.

LÄS HELA REPORTAGET

Facklig besvikelse efter vittnesmål om sexuella trakasserier

Publikt den 28 mars 2018

Skakande vittnesmål kom fram i Kriminalvårdens upprop #virivermurarna. Initiativtagarna har nu hopp om förändring. Men fackets erfarenhet är att trakasserier sopas under mattan. Om detta skriver jag mer om i tidningen Publikt.

LÄS HELA ARTIKELN

Det gäller att vara lyhörd

Förskolan den 15 mars 2018

I grupper där det finns barn som har upplevt trauman behöver man jobba särskilt aktivt med att bygga nära relationer, tycker förskollärarna på Klöverns förskola i Trelleborg. Jag har mött dem för tidningen Förskolan.

LÄS HELA REPORTAGET

”Ingen vinner på att allt tillrättaläggs”

Tidningen Chef och Ledarskap den 02 februari 2018

Med Twitter som ett sätt att nå makten. Malmörektorn Maria Jarlsdotters debatt- och Twitterinlägg har fått ­utbildningsministern att ringa upp, ­Skolverkets generaldirektör att följa hennes konto och regeringskansliet att bjuda in till möte. Hon har inga förhoppningar om att göra alla nöjda, men vill använda sin chefsposition till att stå för vad hon tycker.

LÄS HELA PORTRÄTTET

 

Styr mot tydliga mål

Tidningen Specialpedagogik den 31 januari 2018

Särskolan hamnar ofta i att snarare fokusera på omsorg än lärande, visar forskning och utvärderingar. Men också elever med någon form av funktionsvariation har rätt till god utbildning. I Hässleholm drivs ett utvecklingsarbete som stramar upp undervisningens mål.

LÄS HELA REPORTAGET

 

Tillbaka på jobbet efter felaktiga uppsägningar

Publikt den 25 januari 2018

Tre gånger har lokalvårdaren Ratri Wansuk blivit uppsagd på felaktiga grunder. Men hon har haft koll på sina rättigheter och varje gång lyckats bli återanställd tack vare facket. Nu har hon fått en tillsvidareanställning.

LÄS HELA ARTIKELN

Mest lästa

Fritidspedagogik den 19 januari 2018

Ett av mina eviga mål är att skriva för att fånga läsaren. Nu har en artikel som jag skrev 2016 åter fått liv på nätet. Tidningen Fritidspedagogik skriver så här på sin facebook-sida: Det är dags för en ny barnsyn. Det tyckte barnläkaren Lars H Gustafsson i den här intervjun från 2016 som nu seglat om som vår mest lästa. Och visst tål den att läsas igen?! Den tar bland annat om hur man kan göra när barnsynen skiljer sig kollegor emellan.

LÄS HELA INLÄGGET OCH ARTIKELN

Samarbete med Dagens Samhälle

Dagens Samhälle den 16 januari 2018

Jag fortsätter mitt samarbete med tidningen Dagens Samhälle. Varje vecka publiceras en ny artikel under vinjetten ”Karriär”. I de senaste numren har jag till exempel skrivit om rektorskonsulter som rycker in när skolorna inte lyckas rekrytera ledare, en ny lag som ska stoppa chefskarusellen i kommunernas tjänstemannatopp samt om ett mentorprogram i Västsverige som för samman chefer i kommun, stat och landsting. Det redaktionella materialet finns inte på nätet, men du kan beställa pappersversionen av tidningen på www.dagenssamhalle.se

 

Hela skolan går i samma bokcirkel

Tidningen Gymnasiet den 09 januari 2018

På det praktiska gymnasiet Jacobsskolan i Hässleholm har alla, såväl elever som all personal, varit med i en gigantisk bokcirkel. Jag har träffat entusiasterna bakom detta läsfrämjande projekt i ett reportage för tidningen Gymnasiet.

LÄS HELA REPORTAGET

 

Matte som i Singapore

Tidningen Origo den 20 december 2017

En ny metod för att lära ut matematik håller så sakteliga på att få fäste i Sverige. I senaste Tidningen Origo skriver jag om Singapore-modellen. Kort sammanfattat går den ut på att metodiskt och stegvis även göra det svårt abstrakta till något handfast och konkret för eleven.

LÄS HELA REPORTAGET

Konkurrent med rätt att granska

Tidningen Chef och Ledarskap den 07 december 2017

För fristående förskolor har kommunen till­synsansvar. Chef & Ledarskap var med när Sandtrollet i Landskrona hamnade under utbildningsförvaltningens lupp, reportaget ingår i tidningens tema om inspektion.

LÄS HELA REPORTAGET

”Lärare är fast i stereotypa könsmönster”

Tidningen Specialpedagogik den 05 december 2017

Göran Widdings forskning om genus betydelse i relationen mellan hem och skola, visar att både föräldrar och lärare är fast i stereotypa könsmönster. Nu medverkar han i en ny forskningsantologi om specialpedagogik och genus.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Han får eleverna att ta nästa steg

Uttryck den 29 november 2017

Tidningen Uttryck har denna gång tema ”våga pröva”. På Klågerupskolan jobbar slöjdlärare Bengt Christensson med att hela tiden utmana sina elever. Om något skulle bli fel, är det inte hela världen.

LÄS HELA REPORTAGET

Kritisk blick på nyheterna

Tidningen Gymnasiet den 09 november 2017

Vad kommer egentligen upp i flödet på sociala medier – och hur värderar eleverna det? Gymnasie­klasser över hela landet deltog nyligen i ett massexperiment om källkritik på nätet.

LÄS HELA REPORTAGET

”Ingen mirakelkur kan bota rasism”

Tidningen Gymnasiet den 06 november 2017

Personal inom skola och förskola har lagar och styrdokument i ryggen för att motverka all form av rasism. Forskarna och före detta gymnasielärarna Emma Arneback och Jan Jämte har skrivit en bok om hur ett aktivt antirasistiskt arbete kan gå till.

LÄS HELA ARTIKELN

”Viktigt att börja träna tolkning av känslor tidigt”

Tidningen Specialpedagogik den 30 oktober 2017

Neuropsykologen och forskaren Steve Berggren har varit med och tagit fram ett datorspel som ska träna barn med diagnos inom autism-spektrat att tolka känslor.

LÄS INTERVJUN

På skolloven kan fritidshemmen glänsa

Fritidspedagogik den 27 oktober 2017

Snart har Sveriges skolor höstlov. Då inleds fritidshemmens glänsartid och det är också då som deras utjämnande uppdrag kanske blir som tydligast. ”Vi vill att alla barn ska få minnen från loven, också de som är på fritids hela tiden. När skolan är stängd har vi barnen hos oss hela dagar och kan ha en annorlunda och mer obruten verksamhet.”, säger fritidspedagog Anna Wiedewilt som jag träffade på Söderkullaskolans fritidshem i Malmö.

LÄS HELA REPORTAGET

 

»Alla kan jobba mindre«

Tidningen Alfa den 18 oktober 2017

Känns det tufft att jobba så här mitt i veckan? Som om hela livet slösas bort på en meningslös sysselsättning? Jag har intervjuat sociologen Roland Paulsen. Han tycker att den tekniska utvecklingen borde innebära att alla skulle kunna jobba mindre

LÄS PORTRÄTTET

Skärmtid åt alla

Tidningen Chef och Ledarskap den 16 oktober 2017

Alla barn ska få likvärdig digital kompetens, fastslår utredarna till en ny nationell IT-strategi för skola och förskola. Men hur kan man jobba med digitala verktyg i förskolan så att läsplattor inte blir något slags barnvakt utan verkligen ett komplement som lyfter verksamheten? Det har personalen på Soldalens förskola i Ystad tänkt mycket kring.

LÄS HELA REPORTAGET

Tid att vara lyhörd

Tidningen Specialpedagogik den 13 oktober 2017

Tema ”Nystart i Sverige”. Vad har förskola och skola för roll i mötet med barn som har upplevt olika typer av trauman? I Trelleborg försöker förskolepersonalen skapa lyhördhet inför signaler, bygga nära relationer och vara flexibel med verksamheten, snarare än att kartlägga orsaker.

LÄS HELA REPORTAGET

 

Tältar av tradition

Förskolan den 11 oktober 2017

I 30 år har de tältat med varje grupp barn som ska vidare till skolan. Följ med förskollärarna på Tuvans förskola ut på tältäventyret som de vill ska ge barnen minnen och att avsluta förskoletiden på ett tydligt sätt.

LÄS HELA REPORTAGET

Här lär sig Adele och Ann vad förskola är

Pedagogiska magasinet den 22 september 2017

”Det är inte bara barnet som ska skolas in, föräldrarna ska påbörja resan till rollen som förskoleföräldrar också”. I Pedagogiska Magasinet skriver jag om föräldraaktiv inskolning och vad studier om modellen visar.

LÄS HELA REPORTAGET

Nattjobb sämre för tänderna

Tidningen Arbetet den 18 september 2017

Nattarbete är en riskfaktor för tandhälsan, visar Göteborgsstudie.
- Det är en av få som undersökt hur arbetstider faktiskt påverkar, säger Peter Lingström, övertandläkare och professor i cariologi. Läs mer om detta i min serie om tandhälsa i tidningen Arbetet.

LÄS HELA ARTIKELN

Tandskada ger sällan ersättning

Tidningen Arbetet den 10 september 2017

I andra delen i serien om tandhälsa i tidningen Arbetet skriver jag om varför så få både anmäler och får ersättning för arbetsrelaterade tandsjukdomar. Och så har vi besökt Brämhults i Borås där facket har sett till att de som provsmakar juicen får skölja med flour på jobbet

LÄS HELA REPORTAGET

De med lägst inkomst har halkat efter i tandhälsa

Tidningen Arbetet den 04 september 2017

Svenskarnas tandhälsa blir allt bättre. Men de mest marginaliserade grupperna hänger inte med i utvecklingen.

LÄS HELA ARTIKELN

När inkomsten bestämmer hur tänderna ser ut

Tidningen Arbetet den 31 augusti 2017

Det här är första delen i serien om tandhälsa som jag har skrivit för tidningen Arbetet. Möt Anne-Marie som skulle behöva få fram 100 000 kronor för att våga le utan att skämmas och Lars på Stadsmissionen som sett människor bli bortsorterade från jobb på grund av sina tänder (eller avsaknaden av dem). ”Tandstatus går aldrig att dölja, varken med fina kläder eller gott uppförande.”

LÄS HELA REPORTAGET

Kamp om makten på lärosätena

Publikt den 30 maj 2017

Frågan hur beslut ska fattas delar högskolevärlden. På Lunds universitet håller man fast vid traditionen med kollektivt, kollegialt beslutsfattande. Andra lärosäten, bland dem Malmö högskola, har infört en chefshierarki – en ordning som mött mycket protester. För tidningen Publikt har jag gjort en djupdykning i lärosätenas styrmodeller.

LÄS HELA REPORTAGET

Hola, hola! Spanska i Helsingborg

Fritidspedagogik den 22 maj 2017

Spanskkurs i fritidshemmet, utan att det behöver vara barnens modersmål. Det har Maritza Martinez Rasmussen sett till att ordna på sin arbetsplats i Helsingborg.

LÄS HELA ARTIKELN

Bildning är en livslång process

Pedagogiska magasinet den 15 maj 2017

Hur ser lärare i olika delar av världen på begreppet bildning? Vad är skillnaden mellan det och utbildning? I senaste numret av Pedagogiska Magasinet undersöks detta och jag har intervjuat María González Labbé i Chile.

LÄS HELA ARTIKELN

Hiphop, bildning och framtidstro

Tidningen Folkhögskolan den 25 april 2017

Hiphop är den nya tidens folkbildning, menar forskaren Johan Söderman. Samma perspektiv har Glokala folkhögskolans hiphop-kurs i Malmö där deltagarnas personliga utveckling är viktigare än studieresultat.

LÄS HELA ARTIKELN

”Vi måste hålla ihop”

Tidningen Fastighetsfolket den 22 mars 2017

Eftersom företagen är transnationella, vill Sergio Laguna även se en global fackföreningsrörelse. ”Så länge en arbetare i Rumänien tjänar mycket mindre än vi och har mycket sämre villkor, sitter även vår trygghet löst”, säger han i min intervju med honom i tidningen Fastighetsfolket.

LÄS HELA ARTIKELN

Medarbetar i tidningen Dagens Samhälle

Dagens Samhälle den 17 mars 2017

Tidningen Dagens Samhälle kommer varje torsdag. Under vinjetten ”Karriär” skriver jag återkommande om olika nytänkande satsningar som görs runt om i landet. Det kan handla om alltifrån att Sahlgrenska sjukhuset vill skapa karriärmöjligheter för sjuksköterskor och fysioterapeuter och få dem att stanna även efter att de forskat vidare, till hur vissa kommuner tänker ”utanför boxen” för att kunna rekrytera arkitekter trots den stora bristen på denna yrkesgrupp eller att flera före detta poliser börjar söka sig till jobb inom kommunerna. Det redaktionella materialet i tidningen finns inte på nätet, men genom hemsidan kan du beställa ett pappersexemplar.

TILL TIDNINGENS HEMSIDA

Film som språkövning: Tystnad, tagning!

Fritidspedagogik den 28 februari 2017

I spelade roller vågar barnen prova nya ord och blir mer medvetna om såväl talad som kroppslig kommunikation. Så resonerar pedagogerna på Glasbruksskolans fritidshem i Malmö där film används som ett verktyg för språkutveckling. Läs om deras arbete i tidningen Fritidspedagogs senaste temanummer om ”Bra snack”.

LÄS HELA REPORTAGET

Valparaísos nedgångna kvarter livas upp

Tidningen Arbetet den 14 februari 2017

I Valparaíso jobbar professionella konstnärer och lokalbefolkning sida vid sida och förvandlar nedgångna offentliga platser till inbjudande sociala mötesplatser. Jag har varit i Chile och mött organisationen Trotamuros som sätter upp väggmosaik där dessa färgsprakande konstverk kanske behövs som mest.

LÄS HELA ARTIKELN

Mötet med flyktingar grep tag i eleverna

Tidningen Alfa den 09 februari 2017

Hon tar in omvärlden i klassrummet. SO-läraren Annica Eld bjuder in asylsökande från ett närliggande boende till sina klasser för att eleverna ska möta några av människorna bakom rubrikerna.

LÄS HELA ARTIKELN

Indragen ledighet under högtider i Danmark

Publikt den 30 januari 2017

Medarbetarna på ett antal danska myndigheter får inte längre betald ledighet vissa storhelger. Men eftersom kontoren är stängda då, tvingas de i stället ta semester.

LÄS HELA ARTIKELN

Assistenter löser krisen

Lärarnas tidning den 27 januari 2017

I Malmö försöker man komma till bukt med den skriande bristen på legitimerade lärare i svenska som andraspråk genom att ta in så kallade undervisande assistenter. De håller i lektioner, men en ordinarie lärare har fortfarande kvalitets- och bedömningsansvar. Jag har besökt Startskolan och skrivit om modellen.

LÄS HELA REPORTAGET

Öppnar för både jobb och högskola

Tidningen Gymnasiet den 23 januari 2017

Fler elever ska ta studenten, vill politikerna. När den statliga gymnasieutredningen kom i slutet av förra året var ett av förslagen att även yrkesprogrammen i framtiden ska ge högskolebehörighet. Så har man redan lagt upp det på en skola i Malmö och om det handlar mitt senaste reportaget för tidningen Gymnasiet.

LÄS HELA REPORTAGET

Med Harry Potter mot fördomar

Tidningen Alfa den 21 december 2016

I fantasy kan elever känna igen sig i situationer, samtidigt som de magiska inslagen skapar en distans. Det gör att genren lämpar sig för värdegrundsarbete i skolan, menar forskaren Malin Alkestrand.

LÄS HELA ARTIKELN

Så gick det när Lund lästes av

Tidningen Arbetet den 19 december 2016

Under hösten pågick Lund läser”, en kommunal massbokcirkel. För tidningen Arbetets kultursidor har jag följt detta projekt. I sista delen konstaterar en av de tusentals deltagarna att ”det varit en speciell känsla att dela en läsupplevelse med så många eftersom man annars ofta är ensam i sina kulturupplevelser”.

LÄS HELA ARTIKELN